اخبار سازمان

بیشتر >>
دکتر حسینی در دیدار با باقری نماینده مردم زنجان در مجلس و مظفری مدیر کل آموزش و پرورش زنجان خبر داد؛ چهارمین مرکزجامع تشخیصی توانبخشی و مشاوره ای دانش آموزان استثنایی کشوردر استان زنجان راه اندازی خواهد شد/ دو مدرسه استثنایی در این استان ساخته می شود 1399/10/2
از طریق امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با استانداری مازندران صورت گفت؛ تامین اعتبار خرید تبلت ویژه دانش آموزان نیازمند استان مازندران با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و استانداری مازندران 1399/10/1
دکتر حسینی در دیدار با رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تاکید کرد؛ تامین تجهیزات ارتباطی و وسایل هوشمند برای تمامی دانش آموزان نیازمند، از طریق بسیج همه ظرفیت های جامعه 1399/10/1